Kontaktuj nás

Novinky

První etapa úspěšně za námi!

05.06.2024

Úspěšně jsme dokončili první etapu prováděcích pilotáží a záporových pažení.

Nyní pracujeme na zemních pracích, které zahrnují provádění základových spár první etapy. Dále připravujeme realizaci přeložky horkovodu, podkladních betonů a základových desek.

V současné době jsme provedli základové patky pro jeřáb, což znamená, že postupně zahajujeme montáž jeřábu. Dešťovou a splaškovou kanalizaci máme hotovou ze 60 %.